Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik!
XII. Alzheimer-kór Konferencia
Budapest, 2011. szeptember 22-24.
 

MEGHÍVÓ

Beköszöntő

Ismét eltelt két év a XI. Alzheimer-kór Konferencia óta. Az idei konferencia újra lehetőséget nyújt számunkra, hogy a változásokat áttekinthessük és megismertethessük egymással.

Annak ellenére, hogy az Alzheimer-kór és az egyéb demenciák képezik a XXI. század legjelentősebb egészségi és társadalmi krízisét, a megelőzésre, a kezelésre és gondozásra irányuló kutatásokra fordított összeg messze elmarad a más betegségekre szánt összegektől – az Alzheimer-kór sokkal nagyobb gazdasági hatásai ellenére.

Kellő társadalmi és szakmapolitikai akarattal, a szükséges prioritások felállításával és megfelelő anyagi ráfordítással a demenciák a kutatások jelenlegi szintje mellett is hatékonyan kezelhetőek és kontrollálhatóak.

Reményeink szerint az idei konferencia nem csak arra ad majd lehetőséget, hogy az elmúlt két év változásait az érintett szakmák résztvevői (pszichiáterek, neurológusok, geriáterek, családorvosok, klinikai szakpszichológusok, egészségügyi szakdolgozók, szociális és civil szférában közreműködő szakemberek) interdiszciplináris módon áttekinthessék és megvitathassák, hanem az első komoly lépést is jelentheti a Nemzeti Alzheimer Stratégia megalkotása felé.

Az eddigi konferenciáktól eltérően, az idei programban a kutatás, a diagnózis, a differenciáldiagnózis és a terápia fontos területei mellett külön is hangsúlyt kívánunk helyezni a háziorvosok bevonására és továbbképzésére, hiszen szerepük rendkívül fontos az Alzheimer-kór és más demenciák korai felismerésében és terápiájában. Ezen cél megvalósulása érdekében a konferencián belül Háziorvosi Továbbképző Fórumot, valamint Interdiszciplináris Fórumot szervezünk a családorvosok széles köre számára.

Eltérve a korábbi konferenciák tematikájától, külön Antistigma szekciót is beépítünk a programba, amellyel tovább kívánjuk erősíteni annak az „Időskor Méltóságáért” mozgalomnak a társadalmi szerepét, amelyet a tavalyi Jubileumi Alzheimer Világnapi Konferencián indítottunk útjára, és amelyhez ezidáig már több tucat szervezet csatlakozott

Végezetül nagyon bízunk abban, hogy a megrendezésre kerülő XII. Alzheimer-kór Konferencia valóban az első nagy lépést jelenti annak érdekében, hogy az Európai Unió elvárásainak megfelelően hazánkban is mielőbb megalkotásra kerüljön a Nemzeti Alzheimer Stratégia.

Megtisztelő figyelmét megköszönve, várjuk Önt a konferenciára.
 
 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Kálmán János a Magyar Ideg- Elmeorvosok Társaság Alzheimer-kór Szekció Elnöke

Prof. Dr. Rajna Péter a Tudományos Szervező Bizottság Elnöke

Himmer Éva a Konferencia Főszervezője

* * *

TUDOMÁNYOS PROGRAMSZERVEZŐ BIZOTTSÁG:
A Tudományos Szervező Bizottság Elnöke: Prof. Dr. Rajna Péter egyetemi tanár

A Tudományos Szervező Bizottság Tagjai:

Magyar Ideg- Elmeorvosok Társaság Alzheimer-kór Szekció Vezetőségi tagjai:

Dr. Bereczki Dániel,    Dr. Kovács Gábor,
Dr. Égerházi Anikó,     Dr. Kovács Tibor
Dr. Fekete Sándor,    Dr. Kondákor István
Dr. Feller Gábor,    Dr. Németh Dezső
Dr. Freund Tamás,     Dr. Pákáski Magdolna
Dr. Hámori József,    Dr. Penke Botond
Himmer Éva,    Dr. Rajna Péter
Dr. Hortobágyi Tibor,    Dr. Racsmány Mihály
Dr. Juhász Gábor,    Dr. Tariska Péter
Dr. Kálmán János,    Dr. Urbanics Kinga
Dr. Klivényi Péter

FŐ TÉMÁK:
Demencia Ügy: Dilemma és Kihívás a XXI. Században
Egészséges és kóros öregedés
Öregedés és betegség
Az Alzheimer-kór korai diagnózisának elvi és gyakorlati lehetőségei
Rizikótényezők, korai felismerés
A szűrés lehetőségei és korlátai
Antidemencia terápia: jelen és jövő
Van-e esély az Alzheimer-kór oki terápiájára?
Demencia krónikus neurológiai betegségekben: tünet, komorbid állapot vagy szövődmény?
Alzheimer-specifikus agyi elváltozások
Pszeudo-demenciák
Házi- és szakorvosi együttműködés
A háziorvos kompetenciája a demens betegek ellátásában
Terápiás lehetőségek és korlátok a szak- és háziorvosi praxisban
A demens betegek szociális ellátásának kulcskérdései
A jövő szociális ellátórendszere
Betegvezetés, gondozás, hozzátartozói támogatás
Antistigma

FELKÉRT ELŐADÓK:

Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, DE Orvos- és Egészségtud. Centrum Neurológiai Klinika
Czibere Károly közgazdász, szociálpolitikus, a Magyar Református Szeretetszolgálat vezetője
Dr. Császár Albert osztályvezető, HM Állami Egészségügyi Központ, II. Belgyógyászati Osztály
Dr. Csekey László megyei szakfőorvos, osztályvezető, Pszichiátriai Rehabilitáció, Balassagyarmat
Dr. Égerházi Anikó egyetemi docens, DE Orvos- és Egészségtud. Centrum Pszichiátriai Tanszék
Dr. Hal Viktor osztályvezető, Bajai Kórház
Dr. Harcos Péter osztályvezető, Szent Imre Kórház Neurológiai Osztály, Budapest
Dr. Iván László egyetemi tanár, Professor Emeritus, SE ÁOK, Kútvölgyi Klinikai Tömb
Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika
Dr. Kálmán János professzor, SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Alzheimer-kór Kutatócsoport
Dr. Klivényi Péter docens, SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika
Dr. Kondákor István osztályvezető, egyetemi docens, Bács-Kiskun M. Önkorm. Kórháza Neurológiai és Stroke Osztály
Dr. Kovács Gábor központvezető, SE Neuropathológiai és Prionbetegség Referencia Központ
Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, SE ÁOK Neurológiai Klinika
Dr. Rajna Péter egyetemi tanár, SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Dr. Semsei Imre egyetemi tanár DE, EK, a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ igazgatója
Dr. Tariska Péter főorvos, HM Állami Egészségügyi Központ, Pszichiátriai Osztály, Budapest

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS:
 

SZEPTEMBER 22. (csütörtök)
,,A'' SZEKCIÓ
,,B'' SZEKCIÓ
11.45 - 12.45 Regisztráció
12.45 - 13.00 Konferencia megnyitó
13.00-15.00 Téma: Kutatás
Plenáris előadás
Bejelentett előadások
Téma: Gondozás
Plenáris előadás
Bejelentett előadások
15.00-15.30 Kávészünet
15.30-17.10 Bejelentett előadások Bejelentett előadások
17.10-17.30 Kávészünet
17.30-18.30  Kerekasztal: 
Alzheimer-specifikus agyi elváltozások
Kerekasztal: 
A demens betegek szociális ellátásának kulcskérdései
SZEPTEMBER 23. (péntek)
,,A'' SZEKCIÓ
,,B'' SZEKCIÓ
9.00-10.40 Téma: Diagnózis 
Plenáris előadás
Bejelentett előadások
Téma: Antistigma
Plenáris előadás
Bejelentett előadások
10.40-11.00 Kávészünet
11.00-12.00 Bejelentett előadások Bejelentett előadások
12.00-13.00 Ebéd
13.00-15.00 Téma: Terápia
Plenáris előadás
Bejelentett előadások
Téma: Differenciáldiagnózis
Plenáris előadás
Bejelentett előadások
15.00-15.30 Kávészünet
15.30-16.30 Szimpózium
16.40-17.40 Kerekasztal: 
Van-e esély az Alzheimer-kór oki terápiájára?
Kerekasztal: 
Demencia krónikus neurológiai betegségekben: tünet, komorbid állapot vagy szövődmény?
17.40-18.00 Bejelentett előadás  Bejelentett előadás 
18.00-18.30 Poszter szekció
SZEPTEMBER 24. (szombat)
,,A'' SZEKCIÓ
,,B'' SZEKCIÓ
9.00- 15.00 CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM
9.00-10.00  Interdiszciplináris Fórum Interdiszciplináris Fórum
A háziorvos kompetenciája a demens betegek ellátásában
10.00-10.30  Tesztvizsga  10.00-11.30 Előadás
10.30-11.30 Közgyűlés  11.30-12.00 Kávészünet
11.30-11.45 Konferencia zárása 12.00-13.30 Előadás
13.30-14.30 Szimpózium
14.30-14.50 Tesztvizsga
14.50-15.30 Ebéd

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Tisztelettel felkérjük Önt és munkatársait, hogy előadás/poszter bejelentésével járuljanak hozzá a XII. Alzheimer-kór Konferencia munkájához és sikeréhez!

A referátumok mellett lehetőség van 15 perces előadások és poszterek bejelentésére. Az előadók rendelkezésére álló idő 15 perc + 5 perc vita.

Az összefoglalók kinyomtatásra kerülnek és az Interneten is elérhetők lesznek. Az előadásra/poszterre történő jelentkezés kizárólag elektronikus úton, az alzheimerweb@gmail.com E-mail címen történhet.

Határidő: 2011. július 1.

Az Interneten történő megjelentetés miatt absztrakt-keretlapot nem küldünk, kérjük, a következő felépítést kövesse: Szerző(k), Előadó tudományos fokozata, Intézmény(ek), Város(ok), Előadás címe, Összefoglaló (15-20 sor). A poszter mérete: 120 x 90 cm (álló forma).
Kérjük, hogy külön jelezze, amennyiben a Fiatal Kutatók poszter pályázatára kíván nevezni!
A beérkezett kivonatok előadhatóságáról a Tudományos Szervező Bizottság fog dönteni. A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy előadás helyett poszterként való bemutatásra tegyen javaslatot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hagyományunkhoz híven várjuk a 35 év alatti szakemberek és Ph.D hallgatók jelentkezését a Fiatal Kutatók poszter versenyére. A Tudományos Bizottság értékelése alapján alapkutatás ill. klinikum kategóriában a legjobbnak ítélt poszter-prezentációt díjazzuk.

TECHNIKA
Számítógép és projektor áll rendelkezésre. Az ettől eltérő igényeket az előadóknak kell biztosítaniuk, s a jelentkezéssel egyidőben a Szervező Bizottságot tájékoztatniuk.

KREDITPONT-ÉRTÉK
A kongresszuson való részvételért adható továbbképzési kreditpontok ügyintézését tervezzük. Az orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a konferencián való részvétel 36 továbbképzési ponttal jár. A családorvosoknak szintén 36 kreditpont kerül jóváírásra. Amennyiben csak a családorvosi továbbképzésen (2011. szept. 24.) vesznek részt, úgy annak pontértéke 6. Szakdolgozók számára a pontérték meghatározása folyamatban van.
 
 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A XII. Alzheimer-kór Konferenciát a Magyar Ideg- Elmeorvosok Társaság Alzheimer-kór Szekciója és a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika Alzheimer-kór Kutatócsoportja, valamint a Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága részvételével tartjuk.
.
SZERVEZŐK:
Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága és az É+L Kongresszus- és Kiállításszervező Kft. (Az utóbbi elérhetőségei: 1081 Budapest, Kiss József u. 4., 1364 Budapest 4., Pf. 354, Tel./Fax: 313-2027, E-mail: alzheimerweb@gmail.com)

HELYSZÍN:
Danubius Hotel Gellért**** (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.)

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK:
A részvételi díj magában foglalja a szakmai programokon való részvételt, a kongresszusi anyagok biztosítását, a szakkiállítás megtekintését, a kávészüneteket, az ebédeket és az általános forgalmi adót.
 
2011. július 1.
előtt
után
helyszínen
orvos, pszichológus 
20.000
22.000
25.000 Ft
szakdolgozók, nyugdíjas, orvostanhallgató
15.000 
17.000 
20.000 Ft
napidíj
13.000 
14.000 
15.000 Ft
Családorvosi továbbképzés (2011.09.24.)
10.000 
12.000 
14.000 Ft

Az első 40 fő részvétele a családorvosi továbbképzésen ingyenes!

ÉTKEZÉS:
Az ebédeket a részvételi díj tartalmazza. Kérjük, hogy pontos igényüket a Jelentkezési Lap megfelelő rovatában adják meg!

SZÁLLÁS:
Kérjük, hogy pontos igényüket a Jelentkezési Lap megfelelő rovatában adják meg! A szállást csak a 2011. augusztus 20-ig beérkezett befizetés és igény esetében tudjuk garantáltan biztosítani. A szobákat beérkezési sorrendben töltjük fel. Amennyiben a férőhely betelt, a szervezők megkeresik Önt a szükséges módosítás tisztázása érdekében. Természetesen lehetőség van a szobáknak a megadottnál hosszabb idejű igénybevételére is. Valamennyi ár tartalmazza a reggelit és az ÁFA-t!

1. Danubius Hotel Gellért**** (a szobaár tartalmazza a Gellért fürdőbe történő szabad belépést is)
a.) egyágyas belső udvari szoba:  23.500 Ft/éj.
b.) kétágyas belső udvari szoba:  18.000 Ft/fő/éj.
c.) kétágyas standard szoba egyedül:  41.000 Ft/éj.
d.) kétágyas standard szoba megosztva:  37.000 Ft/fő/éj.

2.  Hunguest Hotel Griff*** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)
a.) egyágyas szoba:  9.600 Ft/éj.
b.) kétágyas szoba:  6.000 Ft/fő/éj.

PARKOLÁS:
Egyénileg. A szervezők a Kemenes utca 10. alatt található zárt parkoló udvart ajánlják. Díja: 300 Ft/óra.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
A regisztrációs díjat abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha az erre vonatkozó igényt 2011. augusztus 20-ig írásban eljuttatja az É+L Kft-hez. Az adminisztrációs költségek fedezésére ebben az esetben a díjak 20%-át számítjuk fel. A fenti határidőn túl nem áll módunkban visszatéríteni a már befizetett összeget, sőt abban az esetben, ha a befizetésre még nem került sor, 1 éjszakai szállásköltséget - a hotel kötbérmentes lemondási határidejét figyelembe véve - mindenképpen ki kell egyenlíteni.

KIÁLLÍTÁS:
Az É+L Kft. a konferenciához kapcsolódóan gyógyszer, műszer, gyógyászati segédeszköz és tudományos irodalmi (stb.) kiállítást szervez. Várjuk a cégek érdeklődését!