Aktualitások

A második hazai Alzheimer Világnap
(2002. szeptember 21.)


MEMÓRIAZAVAR
KOR VAGY KÓR?

A Világnap évenkénti megrendezését 1994-ben indította útjára a Nemzetközi Alzheimer Társaság (ADI) az Egészségügi Világszervezet (WHO) támogatásával, és napjainkra már 60 ország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. 
Világszerte jelenleg 18 millió ember szenved különféle demenciában (szellemi hanyatlás). Pontos számadataink nincsenek, de a szakértők és a szakirodalom becslései alapján, valamint figyelembe véve a demencia-előfordulás európai gyakoriságát, hazánkban a 60 év feletti lakosság 12-15 %-nál fordul elő valamilyen demencia, amely 250-300 ezer embert érint. Ezen belül az Alzheimer-kór képezi a demenciák 50-60 %-át. Ahogy a világ népessége öregszik és növekszik a demenciával diagnosztizált emberek száma, egyre többen fordulnak segítségért az Alzheimer Társaságokhoz, így szervezetünkhöz is.

Feladatunknak tekintjük, hogy segítséget nyújtsunk a demenciával, elsősorban az Alzheimer-kórral élőknek és családtagjaiknak. 

A második hazai Alzheimer Világnap megrendezésével is e segítségnyújtásunkat kívánjuk kifejezésre juttatni. Legfőbb célunk az, hogy felhívjuk a közvélemény, az egészségügyi és szociális kormányzat, valamint az ellátórendszer résztvevőinek figyelmét a demenciára, ezenbelül kiemelten az Alzheimer-kórra, a betegek számának várható növekedésére, valamint a családokat terhelő súlyos problémákra felvilágosító és tájékoztató munkánkkal, valamint az Önök segítségével a médián keresztül is

Így elérhetővé válik talán, hogy ezen a napon a demencia az egész társadalom figyelmének a középpontjába kerüljön.

Az idei Világnap szlogenje: MEMÓRIAZAVAR KOR VAGY KÓR?

Jelen rendezvénnyel - az ADI felhívásához csatlakozva - a következő üzenetet próbáljuk eljuttatni mindenkihez a demencia tünetek felismerésének fontosságáról:
- Tudni kell, hogy a demenciára utaló tünetek mögött betegség is állhat és nem feltétlenül az öregedés természetes folyamatának része.
- Ismerni kell, hogy melyek a betegség kibontakozásának korai tünetei és árulkodó előjelei.
- A tünetek felismerését követően fontos és szükséges lépést tenni a betegség szakember általi korai és pontos diagnosztizálása érdekében.
- A diagnózis ismeretében a beteg és az ápolói számára az Alzheimer Egyesület tájékoztatást nyújt az ápolás során felmerülő gondok és problémák lehetséges megoldásairól.

Miért fontos a korai diagnózis?

Nagyon fontos a demencia korai diagnosztizálása, mert amennyiben időben feltárásra kerülnek egy személy betegség tünetei, azzal segíteni lehet a betegséget körülvevő titokzatosság szertefoszlatását, a betegséggel kapcsolatos stigmatizáció legyőzését, valamint a betegek éppúgy, mint családtagjaik is megszabadulhatnak az állapotuk miatti megbélyegzettségtől és a betegség miatt jelentkező izgalmaktól. Ennek következtében még a beteg ember is egy jobb életminőségnek megfelelő életet élhet.

Nagyobb az esély arra is, hogy a beteg időben hozzájusson a szükséges és hasznos kezelésekhez

A betegség időbeni diagnosztizálása több lehetőséget biztosít a segítségforrás és az információ megszerzéséhez mind a beteg mind a családja számára, és így a család elegendő időt nyerhet a jövő megtervezéséhez is. 

Mivel nehéz megmondani, hogy pontosan mikor is kezdődik el a demencia folyamata, és minden bizonnyal sokféle, igazán súlyos betegség is állhat az egyszerű, szinte mindennapos viselkedés, a feledékenység mögött, ezért is nagyon fontos, hogy a Világnapon szolgáltatott információk (személyes beszélgetési lehetőségek és információs anyagok biztosításával) ismeretében, a jövőben a családokon belül a családtagok még nagyobb figyelmet fordítsanak egymásra. Ne hanyagolják el se magukat, se rokonaikat, se ismerőseiket! Ne felejtsenek el segíteni magukon és másokon sem!

Legfontosabbnak tartjuk , hogy a családon belül is és a szakemberek is időben észleljék az első demenciára, így az Alzheimer-kórra utaló jeleket is. Ezek korai felfedezéséhez nyújthat megfelelő segítséget, azaz a tüneteknek az előrehaladását akadályozhatja meg e széleskörű felvilágosító tevékenységünk. A figyelmet arra kívánjuk ráirányítani, hogy amennyiben az emberek ideggyógyászati-pszichiátriai tüneteket észlelnének rokonaik és ismerőseik normálisnak vagy mindennaposnak tartott feledékenysége mellett, ha netán hirtelen jelentkezik a feledékenység vagy annak jelentős súlyosbodása észlelhető, mindenféleképpen szükséges lenne a családorvoshoz fordulni. Amennyiben az orvos már régóta jó kapcsolatot tart fenn a családdal, személyesen ismeri betegeit és folyamatosan követi az életüket, betegségeiket, valamint gyógyszerelésüket rendszeresen ellenőrzi, úgy talán számára is jobban kitűnik a szokatlanul és indokolatlanul jelentkező feledékenység.. 

Mint ismeretes egy időben elkezdett kezelés, rehabilitáció, agytorna és mindenekelőtt egy helyes gyógyszeres terápia lehetővé teszi, hogy idős korban is megfelelő minőségű életet éljenek a demens betegek is.

Hogyan ismerjük fel a demencia tüneteit?

Mi a demencia?
A demencia progresszív degeneratív agyi szindróma, amely egyaránt kihat a memóriára, a gondolkodásra, a viselkedésre és az érzelmekre.
A demencia nem ismer társadalmi, gazdasági, etnikai vagy földrajzi határokat. A demencia legtöbb előidéző okára nincs gyógymód, de sokféle segítség vehető igénybe, és léteznek bizonyos kezelések is.

Mi okozza a demenciát?

A leggyakoribb okok:
- az Alzheimer-kór, ami az esetek 50-60%-áért felelős; az agyszövet kóros elváltozása okozza.
- a vaszkuláris demencia a második leggyakoribb ok; minden olyan esetre alkalmazzák, amely az agy elégtelen vérellátása miatt alakul ki.
- a Lewy-testes demencia az agyi idegsejtekben kórosan felszaporodó fehérjékkel kapcsolható össze.
- a fronto-temporális demencia (más néven Pick-kór) az agy homloklebenyének elváltozása miatt alakul ki.

Miért fontos, hogy felismerjük a demenciát?

A demencia tüneteinek felismerése az első lépés a diagnózis felé. A felállított diagnózis pedig csökkenti a beteg és a családja szorongását, nagyobb lehetőséget ad a létező kezelési módok és azok igénybevételére vonatkozó információk megismerésére, és több időt biztosít a jövő megtervezéséhez.

Melyek a demencia korai tünetei?

Minden ember más, a demencia pedig különbözően hat az emberekre – nincs két olyan ember, aki egyforma kórtörténettel rendelkezne. Az egyén személyisége, általános egészségi állapota és társadalmi helyzete mind fontos tényezők a demencia rá gyakorolt hatásának meghatározásában. A demencia gyakori tünetei az alábbiak:

1. Memóriazavar: A hanyatló memória, főleg a rövidtávú memória a demencia leggyakoribb korai tünete. Aki egyszerűen csak feledékeny, emlékszik az elfelejtett dologgal kapcsolatos egyéb tényekre. Például hirtelen nem jut eszébe a szomszédja neve, de azt tudja, hogy akivel beszélget, az a szomszédja. A demens beteg nemcsak a szomszédja nevét felejti el, hanem az egyéb összefüggést is.

2. Nehézségek a mindennapi megszokott tevékenységekben: A demens betegek gyakran nehezen tudják elvégezni a mindennapi, általában gondolkodás nélkül ellátott feladatokat. Például a demens beteg nem tudja, hogy milyen sorrendben kell felvennie a ruháit, vagy hogy hogyan kell elkészítenie egy ételt.

3. A nyelvi kifejezőkészség zavarai: Mindenkivel előfordul néha, hogy nem találja a megfelelő szót. A demens beteg azonban gyakran egyszerű szavakat is elfelejt, vagy egész más szavakat használ helyettük, ettől az írása és a beszéde nehezen értelmezhetővé válik.

4. Időbeli és térbeli dezorientáltság: Valamennyien elfelejtjük néha, hogy milyen nap is van, vagy hogy hova megyünk, de a demens beteg ismerős környéken is eltéved, például abban az utcában is, amelyikben lakik. Elfelejti, hogy éppen hol van, hogyan került oda és hogyan kell hazamennie. A demens beteg az éjszakát is összekeverheti a nappallal.

5. Hibás vagy csökkent ítélőképesség: Előfordulhat például, hogy a demens beteg nem megfelelően öltözik - meleg napon több réteget is magára vesz, míg hideg időben csak nagyon kevés ruhadarabot ölt fel.

6. A figyelem hanyatlása: A demens betegnek gondot okozhat egy beszélgetés követése, vagy elfelejti, hogy a számlákat be kell fizetni.

7. Tárgyak rossz helyre tétele: Ideiglenesen bárkivel előfordul, hogy rossz helyre teszi a pénztárcáját vagy a kulcsát. A demens beteg szokatlan helyekre rakja a tárgyakat; például a vasalót a hűtőszekrénybe, a karórát pedig a cukortartóba teszi.

8. Kedélyállapot- és viselkedésbeli változások: Időnként mindenkivel előfordul, hogy szomorú vagy rossz hangulata van. A demens beteg szokatlanul érzelmessé válhat, vagy hirtelen hangulatváltozásai lehetnek minden ok nélkül. Vagy épp ellenkezőleg: kevesebb érzelmet is mutathat, mint régebben.

9. A személyiség megváltozása: A demens beteg nehezen megfogható módon is más lehet, mint a korábbi önmaga. Gyanakvóvá, ingerlékennyé, depresszióssá, apatikussá vagy szorongóvá és izgatottá válhat, főleg olyan helyzetekben, amikor a memóriazavar is nehezíti a helyzetet.

10. A kezdeményezőkészség elvesztése: Néha mindenki belefáradhat a házimunkába, az üzleti ügyekbe vagy a társasági kötelezettségekbe. A demens beteg nagyon passzívvá válhat, órákig ülhet a televízió előtt, többet alhat, mint szokott vagy elveszti az érdeklődését korábbi hobbija iránt.
 

A demencia felismerésének négy lépése

1. Ismerjük fel a korai tüneteket! A hanyatló memóriát és a demencia egyéb tüneteit tudomásul kell venni és ki kell vizsgáltatni. Nem szabad feltételeznünk, hogy ezek a tünetek csak az öregedés „normális” velejárói.

2. Hallgassuk meg az érinett személyt! A memóriazavarokat vagy a demencia más tüneteit tapasztaló emberek többsége nem demens. A depresszió is okozhat hasonló tüneteket, így ezt az állapotot is fel kell ismerni és szükséges kezelni. Előfordulhat az is, hogy semmilyen okot nem lehet megállapítani, éppen csak aggódik az érintett személy és a tüneteket meg akarja beszélni szakemberrel. A megnyugtatás és a magyarázat is a gondozás fontos aspektusai. Néha az jelenthet segítséget, ha 6-12 hónappal későbbre megbeszélnek egy újabb vizsgálatot, amikor áttekinthetik újra a helyzetet.

3. Hallgassuk meg a gondozót! A demencia azonosításának egyik legjobb módja, ha figyelmesen meghallgatunk valakit, aki jól ismeri az érintett személyt. Ez lehet a házastárs, egy családi gondozó vagy egy közeli barát. A memória hanyatlásának és a mentális állapot romlásának leírása különösen fontos, és további vizsgálatokat tesz szükségessé.

4. Kérjünk tanácsot a szakembertől! Ha aggódik, hogy önnek, vagy egyik családtagjának demenciára utaló tünetei vannak, kérjen tanácsot a szakembertől. Hogy hol és kitől, az attól függ, hogy az ön lakókörnyezetében milyen egészségügyi létesítmények vannak. Ha a diagnosztizálás nehezebb, szakorvosi beutaló is szükséges lehet.

A Világnap programja
A rendezvény Fővédnöke: prof Dr. Iván László Idősügyi Tanács Társelnök 
A rendezvény Védnöke:  Dr. Morzsányi Éva Magyar Vöröskereszt főtitkár

A tervezett helyszínek:  TESCO áruházak (szeptember 21-én):
- Nyugat -Dunántúl: Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa
- Közép -Dunántúl: Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém
- Dél -Dunántúl: Pécs, Szekszárd, Kaposvár
- Közép-Magyarország: Budapest: Pesti út, Megapark, Fogarasi, Budaörs
- Észak-Magyarország: Miskolc, Eger
- Dél-Alföld: Kecskemét, Békéscsaba
- Észak-Alföld: Debrecen, Nyíregyháza

A tájékoztatás eszközei:

Személyesen: szeptember 21-én a TESCO áruházakban a lakosság és a szakma interaktív kommunikációja valósulna meg a felvilágosítás során (információs anyagok is) 

Médián keresztül: 
- Napilapok, folyóíratok: információk közzététele a demenciáról, az Alzheimer-kórról és a Világnap eseményeiről 
- Televízió, Rádió: interjúk, ismeretterjesztő filmek, hanganyagok lejátszása, dokumentum film bemutatása az Alzheimer-beteget ápoló családok küzdelméről 
- Sajtótájékoztató: 2002. szeptember 20-án a Magyar Vöröskereszt Tanácstermében
- Egyházak közreműködésével: 
- szeptember 21-edikét megelőzően misét mondanak a demens betegekért, családtagjaikért, és egyben felhívják a híveik figyelmét a Világnap jelentőségére (Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház) 
- a Bazilikában mise az Alzheimer-kórban szenvedő betegekért, családtagjaikért és gondozóikért (2002. szeptember 21.).
Információs anyagok: tájékoztató kiadványok terjesztése a betegséggel kapcsolatos kérdésekről és az ápolásról a TESCO áruházakban
Képeslap: a Világnapra készített képeslap kihelyezése a rendezvényt megelőző 2 hétben az ország 800 éttermében és kávézójában, valamint a TESCO áruházakban a felvilágosítás ideje alatt is (a Boomerang Média Kft. támogatásával)
Képzőművészeti Kiállítás: orvos-művészek munkáiból a Magyar Vöröskereszt tanácstermében 2002. szeptember 20-án

Budapest, 2002. augusztus 4.
 

Himmer Éva
elnök
(214-1022, 06-30-281-9139)


Alzheimer Világnap
2002. szeptember 21.

MEMÓRIAZAVAR
KOR VAGY KÓR?

F E L H Í V Á S

tanácsadás mindenkinek

Szakemberek általi lakossági felvilágosítást tartunk, amelyre várjuk azokat, akik önmagukon vagy idős családtagjukon esetleg már észlelik a feledékenységet, az emlékezetzavart, vagy netán már tudják is, hogy valamilyen szellemi hanyatlásban szenvednek. Várjuk azokat is, akik pusztán arra kiváncsiak, hogy melyek azok az első tünetek, amelyek korai felismerése és kezelése lassíthatja a gyors leépülési folyamatot. Szakorvosok válaszolnak személyes beszélgetés keretében az érdeklődők felmerülő kérdéseire.
A felvilágosító napnak egyaránt résztvevője lehet minden beteg és egészséges ember, akit a téma érint vagy érdekel.

Helyszín:  TESCO áruházak az ország 20 pontján
Időpont:  2002. szeptember 21. szombat