A Társaság levele Molnár Lajos miniszternek  - 2007. február 19.

Tisztelt Molnár Lajos Miniszter Úr!

Az összes magyarországi Alzheimer-kórral sújtott beteg és családtagjai nevében 

- tekintettel arra, hogy a Kormány a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendeletének 1. számú melléklete szerint néhány tartós orvosi kezelést igénylő betegcsoport már teljes mentességet kapott a vizitdíjfizetés alól -, azt kérjük Tisztelt Miniszter Úrtól, hogy mielőbb tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tartós orvosi kezelést igénylő, gyógyíthatatlan Alzheimer-betegek is vizitdíjmentességet kapjanak, és ezáltal elkerülhetővé váljon, hogy tovább súlyosbodjon e betegek évek óta rendezetlen egészségügyi-szociális helyzete és az őket érő diszkrimináció.

A vizitdíj bevezetése óta folyamatosan fordulnak társaságunkhoz azok a gondozó családtagok, akik sérelmezik, hogy az Alzheimer-betegek nem kaptak vizitdíjmentességet annak ellenére sem, hogy a vizitdíj bevezetése előtti időszakban a kormányzati kommunikációban mindvégig az hangozott el, hogy mentesülnek a vizitdíj fizetése alól a krónikusbetegek, a tartós orvosi kezelést igénylő betegek; közel 2 millióan alanyi jogon mentesülnek, további közel 2 millióan pedig támogatást kapnak. 

Ez alkalommal nyomatékosan felhívjuk Miniszter Úr tisztelt figyelmét arra, hogy a rendkívül alacsony 50%-os gyógyszer-támogatási mérték mellett, a beteg által fizetendő havi 11.500 forintos ár mindmáig nem ad esélyt a gyógyszerek megfizethető áron való hozzáféréséhez a rászorulók töredékének sem, ugyanakkor a vizitdíj csak tovább növeli az amúgy is magas gyógyszerárakat és a 8-15 éven át tartó napi 24 órás gondozás családokra háruló anyagi terheit.

Meggyőződésünk, hogy az Alzheimer-betegek a 30-40 évig fizetett tb-járulékkal és a havi 11.500 forintos gyógyszerár megfizetésével épp elég önrészt fizettek már eddig is, és nagymértékben hozzájárultak gyógyításuk költségeihez. 

Azt gondoljuk, hogy e betegek esetében - akiket gyakran még indokolt esetben sem, a legnagyobb harcok árán sem tud orvoshoz elvinni a család - nincs szükség a fölösleges orvoslátogatások számának vizitdíjjal történő korlátozására, nem kell esetükben attól tartani, hogy indokolatlanul veszik igénybe az ellátórendszert, de még attól sem, hogy csak úgy indokolatlanul elmennek gyógyszert feliratni, beszélgetni vagy melegedni az orvoshoz.

Ezúttal hívjuk fel tisztelt Miniszter Úr figyelmét a hozzánk forduló hozzátartozók azon jelzéseire is, miszerint a háziorvosok - nyilván a megfelelő információ hiányában - több esetben nem írják fel a krónikus Alzheimer-betegnek az egy vizit alkalmával felírható három havi gyógyszeradagot sem. 

A jelenlegi helyzet szerint egy Alzheimer-betegnek havonta nem csak egyszer kell vizitdíjat fizetnie, hanem több alkalommal is. Egyszer fizetnie kell a vizitdíjat a háziorvosnál a 11.500 forintos Alzheimer-gyógyszer felíratásakor, amelynek időpontja szerencsés esetben egybeeshet a havi 10-12.000 forintot is meghaladó pelenkák felírásának időpontjával (amennyiben mégsem, akkor újabb vizitdíj), másodszor pedig vagy a szakrendelőben vagy a Demencia Centrumban kell a vizitdíjat fizetnie, ahol az alapbetegségből adódó magatartászavarok kezelésére szolgáló antipszichotikumokat írják fel, mivel a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint háziorvos támogatással nem írhat fel számára antipszichotikumot. 

A vizitdíjmentesség kérdésében meghozott döntéséről való tájékoztatáson túlmenően a szakminisztériumok illetékeseitől szeretnénk kapni egy aktuális Demencia Centrum-listát (2006. július óta nem tudunk hozzájutni az OEP illetékeseitől), továbbá egy aktuális Ápolási Otthon-listát, amely mindazon otthonokat tartalmazza, ahol demens-betegek akár átmenetileg, akár véglegesen elhelyezhetők, valamint egy aktuális Kórház-listát is, amely az új helyzetnek megfelelően tartalmazza azokat az Ápolási Osztályokat, ahol Alzheimer-kórban és más demenciában szenvedő betegek ápolását és gondozását végzik a jövőben.

Vizitdíjmentesség nélkül, az alacsony nyugdíjakból, ápolási díj és más szociális ellátások teljes hiányában, a betegek és családjaik 2007-ben már nem lesznek képesek megfizetni a havi 11.500 forintba kerülő gyógyszereket sem!

Bízunk abban, hogy Miniszter Úr döntése alapján hamarosan vizitdíjmentességet kapnak a szakmai protokoll szigorú előírásainak megfelelő Alzheimer-betegek, és nem kényszerülünk a jogaik védelme érdekében, a diszkriminációjuk ellen ombudsmanhoz fordulni jogorvoslatért. 

Budapest, 2007. február 19.
 

Tisztelettel:

Himmer Éva
elnök
FELEDÉKENY (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő)
EMBEREK HOZZÁTARTOZÓINAK TÁRSASÁGA


Copyright © 2001-2007 - Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága
Webmester: É+L