A Társaság levele Lamperth Mónika miniszternek  - 2007. szeptember 21.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A 2006. (dec. 6.) évi New York-ban elfogadott ,,A fogyatékossággal élő személyek jogairól'' szóló ENSZ Egyezmény (,,Convention on the Rights of Persons with Disabilities'') a Magyar Kormány számára is kötelezettségek vállalásának elfogadását jelenti. 

Ezen ENSZ Egyezményt a Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2007. június 25-i ülésnapján a 2007. évi XCII. Törvényben ,,A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről'' elfogadta, és a Magyar Közlöny 90. számában (2007. július 6.) kihirdetésre is került.

Ezen törvény 1. cikk 2. bekezdése szerint ,,Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi, vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.''

Sajnos jelenleg a magyar jogszabályok a tartósan és véglegesen fenálló súlyos értelmi fogyatékosságuk, önálló életvitelre képtelenségük ellenére sem tekintik fogyatékos személynek az Alzheimer-betegeket, és ezáltal minden fogyatékosokat megillető pénzbeli juttatástól, támogatástól és szolgáltatástól elesnek. 

Pontosan ez az a betegcsoport, aki saját érdekeinek érvényesítésére egészségi állapota - értelmi fogyatékosságuk - miatt képtelen.

Az Egyezmény 34. cikke szerint ,,Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága'' került felállításra, amely ellenőrzi az Egyezmény kötelező előírásainak betartását.

Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországról a fogyatékosokról - különös tekintettel az Alzheimer-kórban szenvedőkről - való állami gondoskodás tekintetében minél pozitívabb kép alakuljon ki az ENSZ-ben is.

Kérjük, hogy a magyar jogalkotásban minden fogyatékosokat érintő rendelkezés hatálya automatikusan kiterjedjen az Alzheimer-betegségben szenvedőkre is.

Mindannyian, magyarországi áldozatai és elszenvedői e szörnyűséges kórnak bízunk kérésünk mielőbbi elbírálásában Miniszter Asszony közbenjárásával.
 

Budapest, 2007. szeptember 21.
 

Tisztelettel:

Himmer Éva
elnök
FELEDÉKENY (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő)
EMBEREK HOZZÁTARTOZÓINAK TÁRSASÁGA


Copyright © 2001-2007 - Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága
Webmester: É+L